2019 Godfrey Open

2019 Vic Godfrey Invitational Mens 8K Finishers

2019 Vic Godfrey Invitational Mens 8K Team

2019 Vic Godfrey Invitational Womens 5K Finishers

2019 Vic Godfrey Invitational Womens 5K Team

VIC GODFREY OPEN ENTRY LIST.pdf